Våra instrument

 

En-adel-Sandynhylis-fran-Budapest

En ädel Sandynhylis från Budapest

Några av våra instrument

Salvi-harpor

En-Errard-fran-1914

 

En Errard från 1914

Hardingfela, tillverkad av vår synnerligen eminente Anders Norudde.