Från Bach till Ulrik Neumann

Det här är ett litet program som vi turnerade flitigt med för några år sedan, och som var mycket uppskattat. Det tar ju 47 minuter, men du kan ju ta det i småportioner eller låta det gå i bakgrunden om du vill gå och ta en smörgås eller nå´t!